DRESSUUR
A.
aan de teugel
aangalopperen
aanleuning
achterwaarts
afwenden
appuyeren
arbeidsdraf
arbeidsgalop
arbeidsstap

B.
ballotade
bijna-stap
binnenbeen
binnenhand
binnenhoefslag
Bixie rubrieken
buiging
buitenbeen
buitenhand

C.
capriole
changement
changement serie
combinatiebit
contactteugel
contragalop
courbette

D.
directe teugelhulp
draf
draf verbeteren
draf linkerh.
draf rechterh.
doorzitten
dressuur begrijpen
dres.oefeningen
dressuurzit
dressuurzweep
drietakt
dubbel bit
durchlässigkeit

G.
galopchangement
galopchang. serie
galop verbeteren
galopw.vliegend
galopwissel eenv.
gebroken lijn
gewichtshulp
grote volte

H.
halsstrekken
halthouden
halve ophouding
v. hand verand.
hele ophouding
hoefslag
hogeschool
hulpmiddelen
hulpen, diagonale
hulpen, gewichts-
hulpen, kuit-
hulpen, laterale
hulpen, stem

I.
impuls rubrieken
indirecte teugelhulp

K.
keertwending
keertw. achterh.
keertw. voorhand
kleine volte
aan de kuit
kunstmatige h.

L.
lengtebuiging
letters
lichtrijden
linkerhand
losse teugel

M.
middendraf
middengalop
middenstap

N.
nageven
natuurlijke h.
niet-progr.overg.
noodrem

O.
oefeningen
ontspanning
overgangen
overkruiste galop

P.
passage
piaffe
pirouette
progressieve overg.

R.
rechter galop
rechterhand
rechtrichten 1
rechtrichten 2
renvers
rollkur
rijbaan

S.
schouder-binnen
schouder-voor
schwung
schijnovergang
serie changementen
spaanse draf
sporengebruik
stangbit
stang-trens
stap
stap verbeteren
stelling
stemhulp

T.
takt
tempowisseling
terre terre
teugelhulp
travers
tweetakt

U.
uitgestrekte draf
uitgestrekte galop
uitgestrekte stap

V.
valse knik
verzamelde draf
verzamelde galop
verzamelde stap
verzameling
vierkant halthouden
viertakt
vliegende galopw.
volte
volte hulpen
volte rijden
volte halve baan
voorw.-neerwaarts
vrije stap

W.
wending
wending achterhand
wending voorhand
wijken

Z.
z-rijbaan
zweepgebruik
zijgangen
zithouding