STUDIE
 Exterieur leren
 Skelet leren
 Spieren leren
    Lijst spieren
    (origo,insertie,functie)